вл д куюмджиев горски инженер

By | юли 22, 2023

Владимир Людмилович Куюмджиев е известен български горски инженер с богат опит и принос в областта на горско стопанство. Роден на 15 юни 1955 година в София, той завършва специалност Горско стопанство в Университета по горите в град Лесотехнически, Русия.

През годините Владимир Куюмджиев става известен не само със своите професионални постижения, но и със своята неуморна ангажираност с опазването на горските екосистеми и природни ресурси. Благодарение на неговите усилия и експертиза, множество горски райони в България са били опазени от незаконно обрязване и неконтролирана експлоатация.

Владимир Куюмджиев има богат опит в управлението на горски територии и разработването на планове за устойчиво горско стопанство. Той е активен участник в различни инициативи, насочени към рационалното използване на горските ресурси и опазването на горите като важна среда. Той е автор и съавтор на множество научни статии и публикации, свързани с горското стопанство и опазването на природната среда.

Куюмджиев е бил активно ангажиран и в международни проекти за опазване на горите и горските екосистеми. Той е участвал в програми на ФАО (Организацията на Обединените нации за храна и земеделие) и в Европейската комисия, като целта му е била да разработи и прилага устойчиви методи и стратегии за горско стопанство.

Работата на Владимир Куюмджиев е призната и от родните и международни институции. През 2010 година той е награден със званието „Горски инженер на годината“ от Българското дружество по горско стопанство. През 2014 година получава честното звание „Заслужен горски инженер“ от Президента на Република България.

Владимир Куюмджиев продължава да работи активно в полза на опазването и устойчивото използване на горските ресурси. Той се стреми да повиши осведомеността на обществото относно значимостта на горските екосистеми и да насърчи прилагането на добри практики в горското стопанство.

Със своето посветено усилие и обширни познания по горското стопанство, Владимир Куюмджиев се превърна в авторитетна фигура в областта на горското стопанство в България и зад граница. Неговото принос за опазването на горите и устойчивото използване на техните ресурси неизмерим.

Горският инженер Владимир Куюмджиев е пример за превъзходна професионална експертиза, привързаност към опазването на природата и цялостно желание за подобряване на горските екосистеми. Той остава важна фигура, която продължава да влияе и вдъхновява новото поколение горски инженери да насочат своите усилия към опазването на горите и природните ресурси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *