Страница Политика за поверителност

Предупреждение: Няма Прогнози, Обещания Или Декларации За Доходите

Вие признавате и се съгласявате, че ние не са ви никакви ангажименти, гаранции, обещания, предложения, прогнози, отчети или никакви гаранции за бъдещите перспективи или доходи, или че ще спечелите някакви пари във връзка с покупката си продукти и/или услуги на нашия сайт и не са санкционирани от никакви такива прогнози, обещания или изявления от страна на други лица.

Всички отчети за приходите или приходите, както и всички примери за приходи или приходи, са само оценки за това, което смятаме, че бихте могли да спечелите. Няма гаранция, че ще се справите толкова добре, колкото е посочено във всички примери. Ако разчитате на предоставените данни, трябва да поемете целия риск да не се справите с предоставената информация. Това важи независимо дали примерите за доходи или доходи са парични по природа или по друг начин.

Няма гаранция, че някакви предишни успехи или минали резултати по отношение на доходи или доходи (независимо дали са парични или други), които се прилагат, и никакви предишни успехи не могат да бъдат използвани като индикатор за вашия бъдещ успех или резултатите на всяка информация, съдържание или стратегии. Всички и всички искове или твърдения за доходи или доходи (независимо дали са парични или други) не трябва да се разглеждат като „средни доходи“.

(i) икономика. Икономиката, както когато правите бизнес, така и в национален и дори световен мащаб, създава допълнителна несигурност и икономически риск. Икономическият спад или депресията могат да окажат отрицателно въздействие върху резултатите, получени от продуктите и/или услугите, продавани на нашия уебсайт.

(ii) Вашият Успех или отсъствието му. Вашият успех в използването на информацията или стратегиите, представени на нашия уебсайт, зависи от множество фактори. Нямаме възможност да знаем колко добре ще се справите, тъй като не познаваме вас, вашето минало, вашата работна етика, вашата отдаденост, вашата мотивация, вашето желание, вашите бизнес умения или практика. Следователно, ние не гарантираме, нито предполагаме, че ще забогатеете, че ще успеете, или че изобщо ще имате някакви доходи (парични или други).

Интернет бизнесът и приходите, получени от него, са свързани с неизвестни рискове и не са подходящи за всички. Вие не можете да разчитате на всякаква информация, предоставена на уеб сайта, или по друг начин предоставяне на нас, ако не направите това, със знанието и разбирането на това, което можете да претърпи значителни вреди (включително, но не само, загуба на всички средства, платени за закупуване на продукти и/или услуги, продавани на нашия уеб сайт, и/или парични средства, изразходвани за настройка, експлоатация и/или маркетинг на продукти и/или услуги, и, освен това, че може изобщо да не бъде доходи (парични или други).

(iii) изявления с прогнозен характер. МАТЕРИАЛИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ В МАТЕРИАЛИ, ЗАКУПЕНИ И/ИЛИ ИЗТЕГЛЕНИ ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ, МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ИЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ПРОГНОЗНИ ИЗЯВЛЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА ОТ 1995 Г. ИЗЯВЛЕНИЯТА С ПРОГНОЗЕН ХАРАКТЕР ОТРАЗЯВАТ НАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ ИЛИ ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ. МОЖЕТЕ ДА ИДЕНТИФИЦИРАТЕ ТЕЗИ ТВЪРДЕНИЯ ОТ ФАКТА, ЧЕ ТЕ НЕ СЕ ОТНАСЯТ СТРОГО ДО ИСТОРИЧЕСКИ ИЛИ НАСТОЯЩИ ФАКТИ. ТЕ ИЗПОЛЗВАТ ДУМИ КАТО“ ПРЕДВИЖДАНЕ“,“ ОЦЕНЯВАНЕ“,“ ОЧАКВАНЕ“,“ ПРОЕКТ“,“ НАМЕРЕНИЕ“,“ ПЛАНИРАНЕ“,“ ВЯРВАНЕ “ И ДРУГИ ДУМИ И ТЕРМИНИ С ПОДОБНО ЗНАЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПИСАНИЕТО НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПРИХОДИ ИЛИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ.

ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ТУК, В ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТОЗИ УЕБСАЙТ, ИЛИ В МАТЕРИАЛИ, ЗАКУПЕНИ И/ИЛИ ИЗТЕГЛЕНИ ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ, СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ИЗРАЗЯТ НАШЕТО МНЕНИЕ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПРИХОДИ. МНОГО ФАКТОРИ ЩЕ БЪДАТ ВАЖНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ВИ РЕЗУЛТАТИ И НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ РЕЗУЛТАТИ КАТО НАШИТЕ ИЛИ НА НИКОГО, ВСЪЩНОСТ НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ РЕЗУЛТАТИ С НАШИТЕ ИДЕИ И ТЕХНИКИ В НАШИЯ МАТЕРИАЛ.

(iv) дължимата грижа. Препоръчва се сами да упражнявате дължимата грижа, когато става въпрос за вземане на бизнес решения, и трябва да бъдете внимателни и да потърсите съвет от квалифицирани специалисти. Трябва да се консултирате с вашия счетоводител, адвокат или професионален съветник, преди да действате въз основа на тази или друга информация. Не можете да разглеждате примери, документи или друго съдържание на Уебсайта или по друг начин, предоставени от нас, като еквивалент на професионална консултация. Нищо, съдържащо се в уебсайта или в материалите, достъпни за продажба или изтегляне на Уебсайта, по никакъв начин не предоставя професионални съвети. Трябва да се консултирате със собствения си счетоводител, адвокат или професионален съветник по всякакви въпроси, които може да имате.

Ние не носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от използването от вас на всяка връзка, информация или възможности, съдържащи се в уебсайта или във всяка информация, разкрита от собственика на този сайт под каквато и да е форма.

(v) покупна Цена. Въпреки че смятаме, че цената е справедлива за стойността, която получавате, Вие разбирате и се съгласявате, че покупната цена на нашите продукти и/или услуги е определена от нас произволно. Тази цена няма нищо общо с обективните стандарти.